"Børneværelsesanlægget" - Selvbyg træer fra Woodland.

Her i uge 3 bliver der bygget træer. Det er Woodlands byg selv fyr (pine) der står på programmet. Træerne kan købes i forskellige pakninger. Enten som Tree Kit med stamme og løv i en pakke eller i en pakke med stammer alene.
Selvom der her er tale om et træ kit, skal der bruges mere end pakkens indhold for at lave træerne.
Der skal suppleres med hvid lim (snedkerlim), spraylim (hårlak) og fin flock (mørk grøn).
Woodlands træer drejes let i form. Det største arbejde er faktisk at pille klump foliagen i små stykker.

Det tager ca. 10 min at pille nok "løv" til 3 - 4 træer.

Herefter dyppes spidserne af grenene i hvid lim (25l bøtten til venstre), hvorefter "træet" rulles i "løv".  Til sidst skubbes der små klumper "løv" på de udækkede spidser.


De høje træer fra pakken øverst - der er heldigvis flest store træer. 

Det tager 2 - 3 minutter at sno et træ så grenene stritter i alle retninger.

Træerne tørrer ca. 20 min før næste trin.

Træerne sprayes med hårlak. Hvorefter der drysses fint flock på.

Der er boret huller til de første træer.

Træerne fæstes med hvid lim.

Trinbrættets omgivelser er ved at være færdige.

"Børneværelsesanlæg" - Tuer, græs og Grassmaster demonstration.

Grassmaster demonstrationen har været vellykket med mange interesserede tilskuere.
Der kom nåle på Heki graner, lavet små demonstrations plader med 1,5 - 2,5 - 6 - 12 mm lange fibre samt blandinger heraf. Desuden blev der fremstillet græstuer - ikke så velegnet til en demonstration, da limen løber når overflødig græs skal fjernes.
Der blev, trods et ganske pænt fremmøde, tid til at dække et lille område på "børneværelsesanlægget" med jord, flock og græs.

Klar til at demonstrere Grassmasteren.
 Græstuer: Kan laves på nedenstående måde. Men der kan også anvendes en skabelon - giver ensartede tuer, bruges vaseline i stedet for madpapir - virkningen bliver bedre med Nochs L og XL fibre (6 - 12 mm)
Der dryppes limklatter på et stykke madpapir.

Der sås græs med Grassmasteren. - Her er overflødig græs desværre fjernet for tidligt, limen er løbet.


Jeg sår lavt græs på en jordblandet lim.

Forskellige typer græs - på de mørke plader er limen blandet med jord.
 Men "børneværelsesanlægget" blev heller ikke glemt. Den sidste rest af jord/limblanding kunne lige dække halvdelen af det udekorerede stykke for enden af den lille station.

Der er smurt jord/limblanding på.

Efter tilførsel af en mængde turf og floch dækkes de tomme områder med kort (1,5 - 3 mm) græs. Bemærk skruen - vigtig! da den skaber en spændingsforskel mellem grassmasteren og "jorden".

På resten af området skal der være oplagsplads for banetjenesten. Derfor skal alt dækkes af sand. Først smøres der lim på hele fladen.

Der drysses sand på limen, så den lige er dækket.

Området er dækket af et tyndt lag sand.

"Børneværelsesanlæg" - Landskab ved roklub og lille station.

Heden og plantagen svigtes i en periode. Sidstnævnte fordi der mangler 23 stk. 10 cm høje graner. Heden svigtes fordi der mangler den rette type fibergræs til tuerne med bølget bunke. Det tager også lidt tid at fremstille 3 - 4 birketræer.
I stedet er det langsiden med den lille station der er under behandling.
Området udenfor vendesløjfen er dækket af en vissengrøn lav bevoksning, her kan der senere komme lidt spredt bevoksning af birk og bjergfyr. Bag stationen er der et område hvor Hekis blomstereng får lov til at brede sig. Foran stationen breder en græsmark(lyng ???) sig mellem vejen og skinnerne. Mellem skinnerne og Åen er der en meget smal grusvej ned til Ro og Sejlklubbens parkering. Her kommer der lidt eng og sivskov rundt om klubbens bådebro.

Ro og sejlklubbens område før dekorering.

Området blev først dækket af jord/limblanding (se her ), derefter turf og tilsidst fibergræsblanding. 

Vej, P-plads samt stien ned til åen er dækket af grus !!!

Ved overhalingssporet er der et stort område mellem vej og bane der ikke er dekoreret.

Her er der vokset en græsmark frem.

Når støvsugeren har fjernet overflødig drys er det kun oplagspladsen bagved Noch bilen og området mellem banen og væggen der mangler i denne side. - og træer, trinbrætskur, roklubhus samt overkørsel.

I klubbens gemmer er alt hvad der skal bruges til "bølget bunke" fundet frem. Langt vissent græs fra Heki og okkergul og vissent brun L grass fra Noch. En stor metalplade, lille støvsuger og Noch GrassMaster. Lørdag d.13 bliver det en af de idéer der bliver vist frem på SMTs GrassMaster demonstration.